Kantinediensten TPCK

Inplannen van kantinediensten
  

Het inplannen van kantinediensten doe je via http://mijn.knltb.club.

 

Je kan inloggen met je huidige bondsnummer
Voor vragen etc. kun je contact opnemen met de planning Annemieke Kooiman
Annemiek is bereikbaar via e-mail [email protected]

 
Kantinediensten zijn verplichtingen
   Geplande kantinediensten zijn verplichtingen van de leden aan de vereniging.
Ze worden gedaan zonder enige geldelijke vergoeding aan het lid.
Bij een kantinedienst van 4 uur zijn 2 alcoholvrije consumpties per lid die dienst heeft toegestaan. 

Het aantal te lopen kantinediensten wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur

Ieder jaar opnieuw moet het kantinedienstrooster worden ingevuld. Zolang het rooster niet (volledig) is ingevuld en de datum van 1 maart is gepasseerd wordt de spelerspas geblokkeerd en kan het lid niet tennissen of padellen. Bij overtreding van deze regel zal het bestuur sancties opleggen. 

De vereniging heeft het liefst dat ieder lid zijn of haar kantinedienst loopt, maar in de praktijk zijn er altijd leden die dat niet kunnen door omstandigheden, zoals continudiensten, eigen bedrijf of iets dergelijks. Kantinediensten zijn eigenlijk een reductie op de contributie. 
Vanaf 30/03/2023 kunnen er 3 kantinediensten worden afgekocht. Één dienst afkopen kost € 35,00, twee diensten afkopen kost €75,00 en drie diensten afkopen kost €120,00. Zijn er teveel afkopers dan moeten wij dat weigeren. Het lopen van een dienst is géén gunst aan de vereniging maar een plicht van het lid. Net zoals het betalen van de contributie een verplichting is voor een ieder.

De regels:
1. Het kantinedienstrooster invullen voor 1 maart.
2. Kantinediensten mogen onderling geruild worden, mits de planning akkoord is. Dus bellen of e-mailen!
3. Kantinediensten zijn verplicht voor alle leden vanaf 19 jaar (en die dit jaar 19 worden).
4. Bij verhindering door ziekte of anderszins onverwachte zaken, bent u verplicht zelf vervanging te regelen.
5. Kantinediensten mogen tegen betaling uitbesteed worden aan andere leden. Zelf organiseren en altijd doorgeven aan de planning.
6. Indien een geplande dienst wordt verzuimd om welke reden dan ook, dan staat daarop een boete van € 50,00 te betalen door het lid. De ledenpas zal worden geblokkeerd totdat de boete is ontvangen door het bestuur. 
7. Als een verkochte dienst wordt verzuimd, dan is de verkoper verantwoordelijk en krijgt deze een boete van € 50,00.
8. Bij het niet betalen van een opgelegde boete zal een incassobureau worden ingeschakeld.
9. Het is niet toegestaan, indien er meerdere leden voor één dienst staan ingepland, dat men onderling regelt dat er maar één dienst nodig is. Het is de bedoeling dat het ervaren lid het nieuwe lid inwerkt en de regels uitlegt e.d.
10. Leden met belangrijke activiteiten zijn op verzoek vrij gesteld van kantinediensten, zoals bijv.:
- de leden van het bestuur,
- de leden van commissies die op de lijst staan,
- de leden met bijzondere taken die het bestuur ondersteunen met diensten, denk aan de ledencontributie, administratie e.d.

Deze regels lijken streng, maar zijn meer bedoeld om het een ieder duidelijk te maken hoe de kantinedienstplanning in elkaar steekt en wat uw verantwoordelijkheden zijn in deze. Komt u er onverhoopt niet uit, neem dan contact op met de planning.

 
De online IVA
  

De Drank- en horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine.
NOC*NSF heeft samen met de KNVB, KNHB, het Watersportverbond, de KNKV en KNLTB gewerkt aan een IVA, die sportverenigingen gratis online wordt aangeboden via de website van NOC*NSF op http://www.nocnsf.nl/iva

Hoe werkt deze online IVA?
Op de website staat wat een potentiële barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken.
Wanneer de barvrijwilliger deze informatie tot zich heeft genomen, wordt zijn kennis getoetst d.m.v. een test van 20 vragen.
Bij het succesvol afronden van de test kan de barvrijwilliger direct een certificaat uitprinten en krijgt hij er bovendien nog een ge-e-maild.

Hygiënecode horeca
  


Een hygiënecode is een vereenvoudigd en specifiek op de bedrijfstak afgestemd voedselveiligheidssysteem. De Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen verplicht namelijk onder andere horecabedrijven na te gaan welke risico’s het omgaan met voedsel in het bedrijf met zich meebrengt voor de gezondheid van de gast.


 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 181 318 215

Address

Schelpenpad 10
3225 BZ Hellevoetsluis

KVK-nummer

40385860