Visie en uitgangspunten

De visie en uitgangspunten van TC de Kooistee

Visie
TC de Kooistee wil uitblinken op de fronten die gericht zijn op ‘het tennis’, ‘het padel’ en ‘de sfeer’. De vereniging wil een huiselijk gevoel creëren voor haar leden, uiteraard met de nodige comfort. Het thuisgevoel bij TC de Kooistee, dat is wat leden moeten ervaren als ze gaan tennissen of padellen, of gewoon langskomen bij de vereniging.

Thuis bij TC de Kooistee vertegenwoordigt op de volgende fronten de identiteit van de club:
• De T staat voor Tennis: is de basis van de vereniging, het bestaansrecht van de club.
• De H staat voor Huiselijk: leden moeten zich thuis voelen bij TC de Kooistee en willen zich voor een lange(re) termijn aan de vereniging verbinden.
• De U voor Uitblinken: een club waar sportieve prestaties mogelijk zijn.
• De I staat voor Identiteit: een vereniging met een uniek karakter en een mooie historie.
• De S staat voor Sfeer: de sfeer binnen de club. Een cultuur waarin plezier, saamhorigheid en sociale binding de voornaamste elementen zijn. Een cultuur waarin leden respectvol met elkaar omgaan en waarin de maatschappelijke verantwoordelijkheid tot uiting komt.

De vereniging streeft er naar een omgeving te bieden waar zowel de recreatieve als de prestatieve speler zich thuis en veilig voelt. Sociale veiligheid heeft een belangrijke plaats binnen de vereniging. Het beleid is hier te vinden.

Er is aandacht voor de jeugd, zodat zij later kunnen uitgroeien naar een hoger competitieniveau. Voor de senioren (zowel recreanten als competitiespelers) zijn er volop mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld toss-avonden, toernooien en dagactiviteiten.

Uitgangspunten
Het bestuur van TC de Kooistee wil in de beleidsperiode van 2019-2022 de realisatie van de volgende uitgangspunten:
• De belangrijkste pijler van de vereniging zijn de leden. De interactie met de leden is cruciaal en de mening of idee van een ieder is van belang.
Betrokkenheid, inzet en zelfwerkzaamheid van de eigen leden is een must en stimulatie hiervan is blijvend.
• TC de Kooistee functioneert bij de gratie van de vrijwilligers. Het uitgangspunt voor de komende jaren is het blijven werven van leden zodat er in de toekomst voldoende vrijwilligers zijn.
• De vereniging biedt ruimte voor zowel de recreatieve als de prestatieve leden en voelen zich gezamenlijk thuis bij onze vereniging.
• Vanuit deze gedachte zijn er activiteiten en faciliteiten voor de verschillende doelgroepen binnen de vereniging en afstemming in de samenwerking met de verschillende commissies en onze tennisschool.
• Voor de optimalisering van het park gebruik (verschillende doelgroepen), de dynamiek van de vereniging en een gezonde verhouding tussen jeugd en senioren is verdere groei van de vereniging noodzakelijk.
• De vereniging moet een gezonde financiële basis hebben voor nu en in de toekomst.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 181 318 215

Address

Schelpenpad 10
3225 BZ Hellevoetsluis

KVK-nummer

40385860