Diversen

 
De gezondere sportkantine
 

   

Sinds enkele jaren is er in Nederland een bewustwording ontstaan dat ook sportverenigingen hun steentje bij zouden moeten dragen om jongeren op een gezond gewicht te houden. TCK is door Push en Team fit geadviseerd over de wijze waarop het assortiment producten uitgebreid kan worden met in iedere productgroep een gezonder alternatief.

Daarnaast hebben wij in ons beleid opgenomen dat onze kantine voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Ieder jaar wordt het aanbod in de kantine in kaart gebracht met de kantinescan en worden de uitkomsten hiervan gedeeld aan de directie.

Op 18 februari 2020 heeft Team Fit een kantinescan uitgevoerd. Alle gezondere en minder gezonde producten zijn geteld en ook de uitstalling en wijze waarop dit onder de aandacht wordt gebracht wordt bekeken. Uiteindelijk resulteerde dit in een zilveren certificaat voor de gezondere sportkantine.

 
Automatisch sproeien tennisbanen
 

   

De begintijden van het sproeien op de dagen zijn: <>08.00 uur <> 12.00 uur <> 15.00 uur <> 18.00 uur! 

Let op: Dit zijn de begintijden, te beginnen bij baan 7/8, vervolgens 5/6, dan 3/4 om via 2 naar 1 te gaan. 
Dus met name belangrijk voor de leden/spelers op de banen 7 en 8 dat ze op tijd vertrokken zijn. De andere banen zien dan hun sproeitijd aankomen, ongeveer 10 minuten per 2 banen!

 
  
Slepen/vegen van de tennisbanen
 
 

Er is wat onduidelijkheid over wanneer na afloop nu wel en niet gesleept moet worden. 

Bij het VERLATEN van de baan MOET er ALTIJD geveegd worden. 
Als er wél iemand na je komt, dan hoef je niet te vegen! 


                                 

 
 

 

 
 
 
Textielcontainer
 

    

Op onze vereniging is een container geplaatst waarin textiel kan worden gedaan. We kregen dit verzoek om deze te mogen plaatsen en zoals te lezen is op de container gaat de kleding hergebruikt worden en komt ten goede aan goede doelen. Maar ook wij als vereniging houden er iets aan over en om deze win-win situatie succesvol te laten zijn het verzoek aan de leden om textiel dat niet meer gebruikt wordt in deze container te deponeren. Wekelijks wordt de container geleegd en voorafgaand gewogen! Hoe meer textiel, hoe groter de opbrengst voor ONZE club! Neem dus s.v.p. gebruikte kleding in een plastic zak mee als je gaat spelen en deponeer in de bak!

 
 
 
 

Ereleden en leden van verdienste
 
    

In de statuten is geregeld dat de vereniging ereleden en leden van verdienste kan benoemen.Tot op heden zijn de volgende personen tot erelid benoemd:

Els Stalpers
Mike Oosterwaal
Koos Israël †
Pleun Korpel †

en tot lid van verdienste benoemd:

Marja Harms-Rietveld
Ron Everaars
Jos Hogenboom †
Hans van Almen
Wim Wallet

 

 
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 181 318 215

Address

Schelpenpad 10
3225 BZ Hellevoetsluis

KVK-nummer

40385860