Algemene info


TC de Kooistee (TCK) is opgericht 16 november 1979. Dat wil niet zeggen dat er al vanaf deze datum kon worden getennist, want de officiële opening van het park was pas 25 juni 1983, ruim 3,5 jaar na de oprichtingsdatum. In deze tussenliggende periode werd er door de oprichters hard gewerkt om dat te realiseren waar de leden vandaag de dag nog plezier aan kunnen beleven: tennissen in de Kooistee op een mooi en gezellig park.

In 1999 en 2016 vonden twee grote renovaties plaats. Na de eerste jaren “mateco” platen, werden deze in 1999 beplakt met een rubberen mat. Onze vereniging was hiermee de eerste in Nederland die op zogenaamde “porouskushioncourt” banen speelde. Tijdens de tweede renovatie in 2016 werd het rubber weer verwijderd en wordt er nu gespeeld op “matchclay” banen, een dun laagje gravel over een slijtvaste mat op een harde ondergrond! Ook werd het hekwerk vernieuwd, de baanverlichting vervangen door LED en een padelkooi gebouwd! 

Het park ligt aan het Schelpenpad 10 in Hellevoetsluis en heeft 7 “matchclay” tennisbanen, 3 padelkooi/-banen. Centraal ligt het clubhuis met overdekt terras, dat direct uitzicht geeft op de meeste banen. Het park is 364 dagen per jaar geopend (alleen 1e Kerstdag gesloten), tenzij de weergoden het niet toelaten.

Het clubhuis wordt bemand door Parkbeheerders (wekelijks tussen 09.00 en 12.00 uur) en leden via (verplichte) kantinediensten op door het bestuur vastgestelde tijden. Indien er geen evenementen zijn gepland, kan er vrij getennist worden wekelijks tussen 09.00 en 22.30 uur, op zaterdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op zondagen van 09.00 tot 21.30 uur.

Niet alleen kunnen de leden tennissen, maar sinds 2016 kunnen leden ook padel spelen. De padelkooien voldoen aan alle voorwaarden om competitie en toernooien te kunnen spelen. Gebruik van de padelkooien is vrij voor leden door af te hangen en te huren voor niet-leden. In de padelkooien mag uitsluitend worden gespeeld met padelrackets en padelballen!

Lid zijn van TCK betekent ook automatisch lid van de KNLTB, de Bond voor de tennissers. Voordeel is dat alle leden door het spelen van competitie en toernooien hun speelsterkte en rating weten en ook op andere parken aan open toernooien mee kunnen doen.

TCK heeft twee ledencoaches die nieuwe leden na aanmelding uitnodigen op de club. Tijdens de ontmoeting zal de ledencoach vertellen over de club en de tijdelijke ledenpas overhandigen waarmee op het park kan worden vrij gespeeld!  

TCK heeft een divers ledenbestand. Er is geen minimum of maximum leeftijd waarop men lid kan worden. Zo zit ons jongste lid net op de basisschool en is ons oudste lid de 90 gepasseerd!

Naast het Bestuur heeft TCK ruim 75(!) vrijwilligers, die ieder op hun beurt een steentje bijdragen om de slogan, die TCK al enige jaren hanteert, te realiseren namelijk: “een Burcht van gezelligheid, facilitair voor alle leden!”  

Alle evenementen voor de jeugd worden georganiseerd door een actieve Jeugdcommissie in samenspraak met Tennisschool Smash en voor de senioren (vanaf 18 jaar) door de Technische Commissie. Twee maal per jaar is er een Open Toernooi, in maart voor de junioren en in augustus voor de senioren. Het beheer van het clubhuis en het park wordt gedaan door parkbeheerders die op doordeweekse dagen aanwezig zijn tussen 09.00 en 12.00 uur.

TCK heeft naast de statuten, het huishoudelijk reglement en het calamiteitenplan ook al enige jaren een meerjarenplan en een jeugdbeleidsplan, waar het Bestuur en de commissies zich aan conformeren. De statuten, het huishoudelijk reglement, het calamiteitenplan, het meerjarenplan en het jeugdbeleidsplan zijn terug te vinden op de site onder het kopje Overig>Reglementen en formulieren.

Actuele informatie over de vereniging wordt rechtstreeks per e-mail gegeven aan de leden, via de website www.tc-de-kooistee.com en via de KNLTB Club-App. Ook heeft TCK een facebookaccount waar regelmatig informatie op komt, ook van andere verenigingen. Eénmaal per jaar (in februari/maart) legt het Bestuur verantwoording af aan de leden middels de Algemene Leden Vergadering.

Leden zijn jaarlijks lidmaatschap verschuldigd. Met dit lidmaatschap wordt de exploitatie van het clubhuis en park bekostigd, alsmede de afdracht aan de KNLTB. Leden zijn verplicht 3 kantinediensten per jaar te verrichten, tenzij er vrijstelling is verleend omdat men op een andere manier vrijwilligerswerk voor de vereniging verricht. Er bestaat ook een mogelijkheid deze verplichting af te kopen. Indien men zelfstandig kantinedienst draait, moet de cursus IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) zijn gevolgd en afgesloten met een klein examen waarna je een certificaat ontvangt. Dit is een wettelijke regel!

Activiteiten
Voor iedereen die kennis wil maken met de tennissport is er de kennismakingscursus 'Maak Kennis met Tennis'. De cursus voor senioren is speciaal bedoeld voor iedereen die altijd al eens wilde tennissen maar daar om verschillende redenen nooit aan toe is gekomen. Voor de jeugd is de cursus er op gericht om op een speelse manier kennis te maken met de tennissport. De cursus is toegankelijk voor iedereen die geen lid is van een tennisclub.
Verder hebben we het jaarlijks het Open Toernooi en de Clubkampioenschappen voor senioren en de jeugd.
Tossen is voor de senioren op zondagochtend, donderdagmiddag en vrijdagavond! Voor de beginners is de zondag de beste toss!
Ook worden er regelmatig diverse eendagstoernooien georganiseerd en verschillende (interne) competities.
Speciaal voor de jeugd is er een Jeugdkamp, mentortennis en events met en bij andere verenigingen!
Altijd goed bezocht is het kind/ouder toernooi!

Tarieven voor 2023
Zie hiervoor de aparte pagina met alle tarieven.

Opzeggen lidmaatschap

Een lidmaatschap wordt aan het einde van een verenigingsjaar automatisch verlengd, tenzij er is opgezegd volgens de vermelde opzegtermijn in de statuten en het huishoudelijk reglement. Bij niet tijdige opzegging blijft de contributieverplichting bestaan.

Voor het inschrijven als lid zie de Vereniging>Ledenadministratie.

Tennis- en padellessen
Je kunt bij TC de Kooistee zowel tennis- alsook padelles nemen, maar dat is uiteraard niet verplicht.
Vanaf april 2021 worden de lessen op het park verzorgd door Smash Tennis &Padel. Er zijn verschillende cursussen. Daarnaast kunt u aparte privélessen bespreken. Wil je meer informatie over de lessen of heb je een specifieke vraag? Neem gerust contact op via (e) [email protected] (w) www.smash-tennis.nl (fb) https://www.facebook.com/smashtennispadel  

Reserveren tennis- of padelbaan
Reserveringen kunt u doen via https://meetandplay.nl/

Introduceren
Introduceren is alleen mogelijk onder begeleiding van minimaal 1 TCK-lid van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur en in het weekend indien er geen evenementen zijn gepland en/of er een baan beschikbaar is.

Te betalen bedrag per persoon en per dag: tot 18 jaar € 2,50 en vanaf 18 jaar € 5,00, te voldoen voor aanvang!

Introduceren kan uitsluitend op het park bij de Parkbeheerder of degene die kantinedienst heeft.

Per jaar kan een lid maximaal 3 keer iemand introduceren.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 181 318 215

Address

Schelpenpad 10
3225 BZ Hellevoetsluis

KVK-nummer

40385860